Wat doet de werkgroep ZWO?

De werkgroep ZWO informeert de gemeente over de rol die wij allen kunnen spelen in de wereldproblematiek. Hieraan wordt vormgegeven door middel van onderstaande activiteiten: 

  • Twee keer per jaar vindt een schrijfactie plaats waarbij handtekeningen kunnen worden gezet ter aanmoediging van de vrijlating van politiek gevangenen. In de periode van Pasen vindt de Paasgroetenactie plaats waarbij ansichtkaarten verstuurd kunnen worden.
  • Een ZWO dienst – een bijzondere dienst die wordt voorbereid door de leden van de werkgroep ZWO – vindt (met ingang van 2019) eenmaal per jaar plaats.
  • Ieder kwartaal vindt u het zendingsblad ‘Vandaar’ op de leestafel of in het folderrek.
  • Gedurende het hele jaar worden kaarten ingezameld in een bus in de hal van de kerk.
  • Tijdens de Veertigdagentijd wordt er in iedere dienst aandacht gevraagd voor een goed doel van Kerk in Actie.
  • In samenwerking met Kerk in Actie kiezen we een langdurig project uit wat we voor minimaal drie jaar ondersteunen. Momenteel zetten wij ons in voor het project van de Mae Tao Clinic in Myanmar. Door het langdurige conflict in Myanmar (Birma) zijn veel Myanmarezen, speciaal uit etnische minderheden, naar de grens met Thailand gevlucht. De toekomst van de kinderen van deze vluchtelingen ziet er slecht uit. Zonder zaken als onderwijs, goede huisvesting en gezondheidszorg hebben de kinderen weinig kans op een goede toekomst. Hun basismensenrechten komen in het gedrang. De Mae Tao Clinic (MTC) onderneemt actie hiertegen. Het kinderbeschermingsprogramma heeft tot doel de kwaliteit te verhogen van zowel onderwijs als de middelen van bestaan van ontheemde kinderen. Ze zorgen ervoor dat op een duurzame manier in de basisbehoeften van kinderen wordt voorzien, wat inhoudt; gezondheid, voedsel en onderdak. De tweede stap is onderwijs, zowel basis- als beroepsonderwijs. Ten derde is er een sterke beschermingsstructuur nodig. Dit omvat geboorteregistratie, kinderbeschermingspolitiek en psychosociale steun. N.B. vanaf medio 2018 wordt er telkens gekozen voor een eenjarig project.
  • De werkgroep ZWO steunt goede doelen door het doen van eenmalige giften. Wanneer? Bijvoorbeeld als er jongeren uit de gemeente gaan bouwen aan projecten in het buitenland of als er een grote ramp heeft plaatsgevonden.

U bent van harte uitgenodigd om uw steentje bij te dragen!

Wij doen onze uiterste best de communicatie over onze werkzaamheden zo transparant mogelijk te laten zijn en informeren u daarom op regelmatige basis via de diverse kerkbladen en de website.

 

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.