Week van Gebed 2021

#blijfinmijnliefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van Gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.
 
De Week van Gebed vindt plaatst van 17 t/m 24 januari.
 
Vanwege de corona crisis, is er besloten om deze week geen gebedsbijeenkomsten te organiseren. Toch willen we u oproepen om mee te bidden deze week.
 
Dit kan aan de hand van de gebedsboekjes waarin ook voor iedere dag een korte overdenking staat. Het biedt de mogelijkheid om alleen of met z’n tweeën of drieën bij elkaar te komen voor gebed. Maar bidden kan ook op andere manieren. Een  optie is bijvoorbeeld een gebedswandeling.
 
Alleen of samen. Bid voor hen die letterlijk en/of figuurlijk op je pad komen. 
 
Heb je interesse in een gebedsboekje? Neem dan voor 8 januari contact op met Hans van ’t Hoff (j.vanthoff@hetnet.nl) of Petra Visser (petravisserbil@gmail.com ). 
 
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.