Woensdag 20 februari - mini-leerhuis over wonderverhalen in het Nieuwe Testament

De onttoverde wereld verlangt nieuwe betovering Een mini-leerhuis over wonderverhalen in het Nieuwe Testament.
Snelkoppelingen bewerken
Datum:   woensdag 20 februari (vierde avond)
Tijd:       20.00 uur
Plaats:    Trefpunt
Leiding:  ds. Christien Flier

We kennen allemaal de verhalen over Jezus die water in wijn veranderde, een paar broden vermenigvuldigde tot een maaltijd voor duizenden. Hij dreef boze geesten uit, genas blinden en doven. Hij liep over water en wekte zelfs doden op. In zijn eigen tijd wekte dat al ongeloof. Sinds de Verlichting is geloof in wonderen tamelijk succesvol verwezen naar het rijk van de niet redelijk denkende mens.

Het mag dan ook verwonderlijk zijn dat juist in onze onttoverde wereld er een nieuw verlangen opkomt naar betovering. Hoe kunnen we de Bijbelse verhalen over wonderen dan gaan lezen?

In vier avonden doorlopen we de geschiedenis van uitleg van wonderverhalen. We gaan met elkaar in gesprek over die verhalen. We hopen zo onze eigen visie te ontwikkelen.

Wanneer:

  • woensdag 10 oktober 2018
  • woensdag 21 november 2018
  • woensdag 16 januari 2019
  • woensdag 20 februari 2019
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.