NIEUWS

20 en 27 mei - Workshop ‘SuperWaar’

Ontdek in twee avonden, onder leiding van Alfred Slomp, de impact van je keuzes in de supermarkt op de wereld – ver weg en dichtbij. En... heeft je geloof hier ook nog iets mee te maken?

Je volgende stap in duurzaam boodschappen doen.

De workshops vinden plaats in de Hervormde Kerk in Woudrichem op de maandagen 20 en 27 mei.

Aanvang 19.30 -22.00 uur

26 mei - Cantatedienst in Woudrichem

In de historische Martinuskerk in de vesting van Woudrichem klinkt op zondagavond 26 mei muziek van J.S. Bach. De aanvang is 18.00 uur.

Eén van zijn cantates wordt uitgevoerd zoals hij bedoeld is: tijdens een kerkdienst.

Leden van het Cantus kamerkoor en Orion Orkest o.l.v. Sietse van Wijgerden nemen de muziek voor hun rekening, Marcel van der Poel is organist en ds. A.J. Molenaar verzorgt de overdenking.

Uitgevoerd zal worden cantate BWV 146 van J.S. Bach, met als titel ‘Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen’ (‘Wij moeten door veel verdrukkingen het koninkrijk van God binnengaan’).

Zonnepanelen

Op het dak van de Skybox zijn 46 zonnepanelen gelegd en aangesloten in de meterkast.

Hiermee kan een groot gedeelte van het huidige verbruik van de kerk worden ‘gecompenseerd’. Een mooi resultaat!

25 mei - Kerk Anders - Dat gaat naar Den Bosch toe!

Op zaterdag 25 mei wordt een bezoek gebracht aan de Grote Kerk, de Protestantse kerk in Den Bosch uit 1821. Gastheer en spreker is emeritus ds. Henk Tilburg. Het vertrek is om 8.45 uur.

's Middags wordt een bezoek gebracht aan het Carnavalsmuseum.

Voor de liefhebbers is er vanaf 17:00 uur als afsluiting nog een concert in dezelfde Grote Kerk.

25 mei - Voorjaarsmiddag voor 75+

De diaconieën van de Hervormde Gemeente Sleeuwijk en de Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem organiseren voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder op zaterdag 25 mei een gezellige middag in de Koren-aar.

26 mei - Eredienst met gospelband Think Twice

Op zondag 26 mei zal gospelband Think Twice medewerking verlenen aan de eredienst. Zij zullen niet alleen een aantal solonummers ten gehore brengen, maar ook de samenzang begeleiden. We willen dankbaar stilstaan bij wat Think Twice - die haar wortels heeft in de Ontmoetingskerk - voor onze gemeente heeft mogen betekenen in de afgelopen jaren.

26 mei - Aangepaste kerkdienst te Heusden

Zondagmiddag 26 mei a.s. is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking, in de Hervormde kerk te Heusden (Burchstraat 2).
 
De dienst begint om 15.00 uur.
 

Werk, bid en bewonder

Een nieuwe kijk op kunst & calvinisme in het Dordrechts Museum van 11 november 2018 tot en met 26 mei 2019

30 mei - Gebedskring

Op donderdagavond 30 mei bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten en om samen te bidden voor de mensen om ons heen, die misschien op dit moment onze aandacht nét iets meer nodig hebben dan anders...

Licht dat nooit meer dooft

In de eredienst op Stille Zaterdag was het thema van de dienst ´Het licht dat nooit meer dooft´. In een onderdeel van deze dienst, onder leiding van ds. C. Flier, stond de gemeente in een kring.

Bekijk dit indrukwekkende moment.

Vacatures binnen de gemeente

Wil jij mee bouwen aan een inspirerende kerk? Ambtsdragers, we hebben ze hard nodig!

Er zijn voor het nieuwe kerkseizoen nog diverse vacatures.

12 juni - Eten in 't Kookpunt

Woensdag 12 juni om 12.30 uur wordt er weer een verrassingsmenu klaargemaakt en worden de gasten die zich opgegeven hebben weer verwacht. 

Inleveren boeken voor de Boekenbeurs 2019

De Boekenbeurs 2019 wordt gehouden op vrijdagavond 14 juni van 19.00 uur tot 22.00 uur en zaterdag 15 juni van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Wilt u boeken inleveren? Maak hiervoor graag eerst een afspraak!

Vakanties met aandacht

Vakanties met aandacht – ontmoeten en verwend worden tijdens een volledig verzorgde vakantie! Bent u een alleenstaande ouder? Bent u veel (alleen) thuis? Heeft u dagelijks intensieve zorg nodig of heeft een kwetsbare gezondheid? Bent u mantelzorger? Heeft u een lichamelijke, verstandelijke of visuele beperking? Dan is een vakantie via Hetvakantiebureau.nl misschien iets voor u.

ZWO - Kom jij ons versterken?

Dolgraag willen we als ZWO volgend seizoen verder. De ZWO maakt het mogelijk om onze medemensen in nood te helpen.

Wilt u ons helpen om daaraan te blijven werken?

Verslag Jeugd- en Jongerenkerk 17 maart

Lees het verslag van de Jeugd- en Jongerenkerk op 17 maart.

De dienst stond in het teken van het thema 'waardering'.

Opvang in Armenië

Armenië, de laatste tijd regelmatig in het nieuws i.v.m. de erkenning van de genocide en de problematiek rond asielzoekers. Wat niet iedereen weet is dat Armenië het oudste christelijke land ter wereld is. In 301 werd het christendom als staatreligie aangenomen. Bijna 95% van de inwoners van Armenië behoren tot de Armeens-Apostolische Kerk. De term "apostolisch" werd toegevoegd omdat volgens de overlevering het christendom in Armenië gepredikt werd door de apostelen Thaddeus en Bartholomeus.

Resultaat actie voedselbank Altena

In december heeft de diaconie een inzamelactie gehouden voor Stichting Voedselbank-Altena. Op twee zondagen zijn kaartjes met producten uitgedeeld en op twee zondagen was er de mogelijkheid tot het inleveren van de producten.

Lees wat het prachtige resultaat van deze actie is!

Handleiding bouwplaat Ontmoetingskerk

In de week van 4 tot 11 november heeft u de Projektor ontvangen. Ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de Ontmoetingskerk heeft u hierbij een bouwplaat van de kerk met een beknopte handleiding ontvangen.

Er is ook een uitgebreide handleiding beschikbaar voor het maken van de bouwplaat. Deze kunt u hier bekijken of downloaden. Klik hiervoor op 'Lees verder'.

Heel veel knutselplezier toegewenst!

Ontmoetingskerk Sleeuwijk 50 jaar

De Ontmoetingskerk bestond op woensdag 28 november 2018 vijftig jaar. Op de website gereformeerdekerken.info is hierbij stilgestaan. Deze website is gewijd aan de landelijke en regionale geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) 1834-2004.

ZWO ondersteunt Mercy Ships

Per 1 juli 2018 ondersteunt de ZWO voor een jaar Mercy Ships.

Eén op de drie mensen wereldwijd heeft geen toegang tot de juiste medische en chirurgische gezondheidszorg. Hierdoor overlijden er jaarlijks veel mensen aan aandoeningen die in Nederland simpel verholpen kunnen worden. Het aantal sterfgevallen ligt hoger dan de cijfers van aids, malaria en tuberculose bij elkaar

Indonesië en de Ontmoetingskerk Sleeuwijk

Via de website ontvingen we een bijzonder bericht van Thijs Delleman,

Hij woont al bijna 17 jaar in Indonesië en luistert bijna iedere week naar de kerkdiensten in de Ontmoetingskerk.

Kerkdienst gemist nu ook mobiel beschikbaar!

De Kerkdienst Gemist app voor uw mobiele telefoon of tablet is nu beschikbaar. Thuis op de bank een kerkdienst bekijken of in de auto op je mobiele telefoon de preek van afgelopen zondag terugluisteren.

Informatie zoeken op de website

Je bent op zoek naar informatie op de website over de kerk? Maak dan gebruik van de startpagina!

Met behulp van trefwoorden vind je snel de gezochte informatie.

Pagina's