NIEUWS

Ontmoetingskerk Sleeuwijk zoekt een organist

De gemeente van de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk zoekt een organist (M/V) met passie voor zijn of haar vak en hart voor de gemeente.

Wij zijn een enthousiaste, goed zingende PKN-gemeente met veel jonge gezinnen.

Er komen gemiddeld 350 kerkgangers per zondag naar de dienst.

In onze kerk staat een 19-stemmig Pels-orgel.

Heeft u belangstelling? Stuur dan een reactie voor 31 januari.

Ontmoetingskerk Sleeuwijk 50 jaar

De Ontmoetingskerk bestond op woensdag 28 november 2018 vijftig jaar. Op de website gereformeerdekerken.info is hierbij stilgestaan. Deze website is gewijd aan de landelijke en regionale geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) 1834-2004.

Handleiding bouwplaat Ontmoetingskerk

In de week van 4 tot 11 november heeft u de Projektor ontvangen. Ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de Ontmoetingskerk heeft u hierbij een bouwplaat van de kerk met een beknopte handleiding ontvangen.

Er is ook een uitgebreide handleiding beschikbaar voor het maken van de bouwplaat. Deze kunt u hier bekijken of downloaden. Klik hiervoor op 'Lees verder'.

Heel veel knutselplezier toegewenst!

Antwoorden 'Kraak de code'

Na afloop van de jubileumdienst, ter gelegenheid van 50 jaar Ontmoetingskerk, was er gelegenheid om met elkaar een spel te spelen.

Er moesten 20 vragen over de Ontmoetingskerk juist beantwoord worden om de code van de kluis te kunnen kraken.

Benieuwd naar de antwoorden? Klik dan op 'Lees verder'.

Actie voedselbank Altena

De diaconie organiseert in de maand december een actie te houden voor de voedselbank. Het doel hiervan is het ondersteunen van mensen in armoede en het tegengaan van verspilling van voedsel

Op zondag 2 december zijn en 9 december worden bij binnenkomst van de kerk kaartjes uitgedeeld met producten die zij het beste kunnen gebruiken. De producten die op de kaartjes staan kunnen worden ingeleverd op 9 of 16 december.

U doet toch zeker ook mee?

Vrijdag 21 december - Viering Kerstfeest Jeugdclubs

Op vrijdag 21 december vieren de jeugdclubs in de Koren-aar het Kerstfeest! De aanvang is 18.30 uur.

Zit jij in groep 4 t/m 8 van de basisschool en heb jij je nog niet opgegeven? Het kan nog tot en met 19 december.

Kom jij ook?

24 december - Kerstzangavond in de Ontmoetingskerk

Op maandagavond 24 december is er om 21.00 uur in de Ontmoetingskerk een Kerstzangavond met als thema 'Zingend de Kerstnacht in'.

Medewerking wordt verleend door C.G.K.’’Con Amore’’ te Sleeuwijk o.l.v. Jaap Kwakkel

De meditatie wordt verzorgd door mw. ds. C. Flier

Donderdag 27 december - Gebedskring

Op donderdagavond 27 december bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten en om samen te bidden voor de mensen om ons heen, die misschien op dit moment onze aandacht nét iets meer nodig hebben dan anders...

De kerk en uw privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG) van kracht. U heeft hierover ongetwijfeld al veel gehoord en gelezen. Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat organisaties (nog) meer inspanning moeten leveren om privacy van gegevens over personen te waarborgen. De Protestantse Kerk in Nederland en daarmee ook de Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem vormen hier geen uitzondering op.

Wat betekent de AVG voor de Ontmoetingskerk?

Wat doet de werkgroep ZWO?

De ZWO-groep is een samenwerkingsverband tussen de taakgroep ZWO van de Ontmoetingskerk en de Hervormde Gemeente Sleeuwijk. De afkorting ZWO staat voor de drie werkvelden Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Nieuwsgierig wat voor activiteiten deze werkgroep uitvoert?

Inzameling vreemde valuta

Misschien bent u op vakantie geweest naar een land, dat niet behoort tot de EU-landen waar de euro het nationaal betaalmiddel is en heeft u van het betreffende land nog geld in uw bezit. Als u dit geld kwijt wilt, dan kunt u dit (het liefst in een apart zakje) zondags in één van de collectezakken doen of aan een lid van de diaconie geven.

Welkom bij de VIP-club!

De VIP-club is een club voor jongeren uit het voortgezet onderwijs die eens in de twee weken op zaterdagavond bij elkaar komt.

Op deze avonden doen we van alles: van hilarische spellen tot reflectortochten en van Sinterklaasvieringen tot avondjes uit. Variatie alom!

Lijkt het je leuk om een keer een VIP-avond mee te maken? Kom dan gerust een keer kijken!

Vleermuizen naar 'Groene' Kerk

De Ontmoetingskerk Sleeuwijk-Woudrichem helpt mee om de muggen uit Sleeuwijk te krijgen.

Wilt u weten hoe?

Lees dan het krantenartikel in Het Kontakt.

Dinsdag 8 januari - een cursus over leven in relaties

Mensen leven in relaties. Als eerste is er de relatie van het kind met ouders, maar al snel komen daar andere bij. leder mens leeft in een netwerk van relaties met ouders, grootouders, broers, zussen, kinderen, vrienden, collega's enz. In deze relaties is er steeds sprake van geven en ontvangen, zowel van goede als kwade dingen.

De derde bijeenkomst is op dinsdag 8 januari.

Woensdag 9 januari - Eten in 't Kookpunt

Woensdag 9 januari om 12.30 uur wordt er weer een verrassingsmenu klaargemaakt en worden de gasten die zich opgegeven hebben weer verwacht. 

14 januari - Kunst met Bijbelse symboliek

Kunstenares Anneke Kaai schildert kunst met een Bijbelse symboliek. Zij vindt de inspiratie voor haar werk in de Bijbel en thema’s die daaraan verwant zijn. Deze avond laat zij ons de serie Openbaringen zien: zij heeft in 24 schilderijen al de visioenen van Johannes verbeeld. Deze figuratieve serie volgt de tekst van het bijbelboek Openbaring op de voet en is dan ook illustratief bedoeld. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 14 januari 2019 om 20.00 uur in het Hofhuis

Woensdag 16 januari - mini-leerhuis over wonderverhalen in het Nieuwe Testament

De onttoverde wereld verlangt nieuwe betovering . Een mini-leerhuis over wonderverhalen in het Nieuwe Testament

Onder leiding van Christien Flier wordt in vier avonden de geschiedenis van uitleg van wonderverhalen doorlopen. We gaan met elkaar in gesprek over die verhalen. We hopen zo onze eigen visie te ontwikkelen.

De tweede avond is op woensdag 21 november om 20.00 uur in het Trefpunt.

Maandag 21 januari - Bijbelse ‘coping strategies’

Hoe duidt de Bijbel de ellende die je kan overkomen? Is God aan het werk of de duivel? Is het je eigen schuld of gewoon stom toeval? De bijbel geeft geen eenduidig antwoord op de vraag, maar schetst verschillende lijnen. Samen bekijken we vier van deze lijnen en bevragen ze op het blijvende nut ervan: Hoe kunnen ze ons helpen in het omgaan met ellende en tegenslag?

Op vier avonden bespreekt ds. Leo Oosterom dit thema.

De tweede avond is op maandagavond 12 november om 20.00 uur in het Trefpunt.

6 februari - Filmavond – Mar Ardentro (De zee inwaarts)

Op woensdag 6 februari 2019 organiseert Kerk-Anders in de Koren-aar een filmavond .

De film die getoond wordt is "Mar Adentro". Ramòn ligt al dertig jaar verlamd in bed, terwijl hij wordt verzorgd door zijn familie in de woning van zijn gelovige broer. Zijn slaapkamerraam is zijn enige raam naar de wereld. Sindsdien is zijn enige doel zijn leven op een waardige manier te beëindigen.

“Mar Adentro ontsnapt aan de gemakkelijke troost, die speelfilms over ziekte en sterven nogal eens bieden”

27 februari - Kleuren en symboliek van het kerkelijk jaar

Op woensdag 27 februari 2019 komt Wim Tobé uitleg geven over het gebruik van kleur en beeldvorming tijdens de liturgie in de Christelijke kerken.

Wat voor een betekenis hebben al die kleuren en moet dat wel zo? Zijn er op dit gebied overeenkomsten tussen de diverse Christelijke kerken?

Maandag 4 maart 2019 - Gebed om vrede in de klassieke muziek

Het ‘Agnus Dei’ in de mis eindigt met de bede ‘Dona nobis pacem’. Dit gebed om vrede is in de klassieke muziek op heel verschillende wijze getoonzet.

Onder leiding van ds. Leo Oosterom worden een aantal van die toonzettingen beluisterd. Wat wil de componist overbrengen? Hoe verweeft hij het gebed om vrede met de actualiteit? Hoe geven de diverse toonzettingen ook uiting aan ons gebed om vrede?

Pagina's