Zonnepanelen

Op het dak van de Skybox zijn er 46 zonnepanelen gelegd en aangesloten in de meterkast. . Hiermee kan een groot gedeelte van ons huidige verbruik worden ‘gecompenseerd’. Een mooi resultaat!

De afgelopen week hebben verschillende gemeenteleden een bedrag overgemaakt, waarvoor dank. Ook de eerste kWh zijn inmiddels aan het net teruggeleverd. Dat belooft wat met het mooie verwachte weer de komende weken….

Heeft u nog niets gedoneerd, dan hopen we uiteraard dat u alsnog gehoor geeft onze oproep voor een financiële bijdrage rondom dit ‘project’.

Dit kan door een bijdrage over te maken naar rekeningnummer NL91RABO 0368 7091 91 t.n.v. Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/ Woudrichem o.v.v. zonnepanelen kerk. Meer info hierover kunt u ook lezen in de laatste Projektor.

College van Kerkrentmeesters

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.