ZWO ondersteunt Mercy Ships

Per 1 juli 2018 ondersteunt de ZWO voor een jaar Mercy Ships. Eén op de drie mensen wereldwijd heeft geen toegang tot de juiste medische en chirurgische gezondheidszorg. Hierdoor overlijden er jaarlijks veel mensen aan aandoeningen die in Nederland simpel verholpen kunnen worden. Het aantal sterfgevallen ligt hoger dan de cijfers van aids, malaria en tuberculose bij elkaar.

Mercy Ships doet wat aan deze nood door met een groot ziekenhuisschip langs de Afrikaanse kust te varen om gratis medische en chirurgische zorg te leveren en zo hoop en genezing te brengen. Dit omdat we geloven dat voor God ieder mens kostbaar is. Blinden kunnen na een oogoperatie weer zien, kreupelen kunnen na een orthopedische operatie weer lopen en levens worden voorgoed veranderd.  

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.