Wijkindeling

De kerkelijke gemeente is ingedeeld in  acht wijken. Klik op je wijknummer om te lezen hoe de samenstelling is van de wijk en wie deel uitmaken van het wijkteam. Het wijkteam van een wijk bestaat uit degene die in de betreffende wijk de hulpdienst (crisis)pastoraat verzorgt plus de ouderling, diaken, pastorale medewerker(s) en wijkbezoekers die bij die wijk zijn genoemd.

Weet je niet in welke wijk je bent ingedeeld? Klik dan op linkerafbeelding 'Wijkindeling'. 

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.