Overige bestanden

Privacyverklaring Gereformeerde Kerk Sleeuwijk
Machtigingsformulier Werelddiaconaat
Interview met Niels de Klerk
Handleiding bouwplaat Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem
Toekomst van het pastoraat
Toekomst van het ambt
Brochure Trouwen in de Kerk
20170118 Plaatselijke regeling GKSW
Vluchtroute
Interview met Ds. Westerveen in Altena Actueel d.d. 9 mei 2015