Cathechese

De basisclub is een catechesegroep voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. Deze catechese duurt twee jaar.

Per seizoen krijgen de kinderen, dit jaar 14 in getal, 30 lessen aangeboden (3x10) door een zestal vrijwilligers die per tweetal 10 lessen verzorgen. Deze avonden vinden plaats in de Skybox, onder het genot van een glaasje limonade.

Vorig seizoen is er een nieuwe groep gestart die komend seizoen weer verder gaat. Zo ook de leiding. We mogen als kerk blij zijn met zulke enthousiaste vrijwilligers. Na twee jaar basiscatechese nemen de kinderen afscheid in de kerk en worden ze gekoppeld aan een zogenaamde kerkvriend, een maatje, die contact houdt met de kinderen en zo de verbinding tussen de jongere en de kerk in stand houdt.

Coördinatoren van de basisclub zijn:

Tom en Melanie Faber (klik hier voor hun e-mailadres)

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.