Eredienst zondag 19 april 2020

Voorganger: 
Mevr. ds. E. Quaak–Kloet
Organist: 
Niels de Klerk
Ouderling van dienst: 
De heer G. Bok
Bestemming collecte: 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede voor groot Onderhoud (CvK)
Koster: 
Hans van ’t Hoff en Willem van Driel
Korte informatie: 
De kerkdienst is online via deze website en kerkdienstgemist.nl te beluisteren.
Datum/tijd: 
zondag, 19 april, 2020 - 10:00

KERKDIENST BELUISTEREN

U kunt de dienst NIET meer terugluisteren.    

LITURGIE

Zondag 19-04-020 – Gereformeerde kerk Sleeuwijk

Organist:   Niels de Klerk
Predikant:  ds.Evelyn Quaak-Kloet uit Prinsenbeek
Media:       Reinier van der Giessen
 
Thema: De dubbelheid van leven
 
Orgelspel
 
Welkom 
 
Openingstekst - Dan zal ik leven – H. Oosterhuis
Het zal in alle vroegte zijn - als toen.
De steen is weggerold. Ik ben uit de grond opgestaan.
Mijn ogen kunnen het licht verdragen
Ik loop en struikel niet. Ik spreek en versta mijzelf.
Mensen komen mij tegemoet
wij zijn in bekenden veranderd.
 
Het zat in alle vroegte te zijn - als toen.
Ik dacht een dorre vlakte te zien.
Volle schoven zie ik, ranke halmen,
aren waarin de korrel zwelt.
Bomen omranden het bouwland.
Heuvels geworden, verblindend,
de zee die haar doden teruggaf.
golven de verte in,
bergopwaarts en worden wolken.
 
Daarachter, kristal
Wij overnachten in elkaars schaduw.
Wij worden wakker van het eerste licht.
Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen.
Dan zal er nieuw leven zijn
Dan zullen wij leven.
 
Dan zal ik leven…
 
Lied 642- vers 1, 2 en 3: Ik zeg het allen dat Hij leeft
 
Groet en Bemoediging
 
Inleiding thema
 
Lied 17 miljoen mensen – Davina Michelle&Snelle

Davina Michelle & Snelle - 17 Miljoen Mensen (Live @ 538 in Ahoy)

Ik zou eigenlijk juist nu een arm om je heen willen slaan
Zoveel nieuws, zo stil is het op straat
Een elleboog was nooit zo beschaafd, en er is wel meer raars want
 
Ik bel mijn moeder met een trilling in de stem
Door wat er moest van de minister-president
Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng
En ik denk aan alle zorg om gezondheid en banen
Op televisie is nu alles zo beladen
Ik denk aan grootmoeders en vaders
Maar gek genoeg brengt het ons samen
 
17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde
Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde
Zo zitten dr nu duizenden studenten in de lente op hun kamer
En ondertussen kneiter harde werkers, in de zorg die amper slapen
Maar, 17 miljoen mensen
Is het best wel effe schrikken, zit de helft inmiddels thuis
Maar, 17 miljoen mensen
De neus in dezelfde richting komen we hier uit, met
 
17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde
Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde
 
Vervolg inleiding thema
 
Lied 634: U zij de glorie
 
Eerste lezing Dietrich Bonhoeffer Wie ben ik?
 
Wie ben ik? Ze zeggen mij vaak
dat ik uit mijn cel treed
kalm, opgewekt, stevig
als een landheer uit zijn slot.  
 
Wie ben ik? Ze zeggen mij vaak
dat ik met mijn bewakers spreek
vrij, vriendelijk, helder
als gaf ik de bevelen.
 
Wie ben ik? Ze zeggen mij ook
dat ik de dagen van het ongeluk draag
gelijkmoedig, glimlachend, trots
als iemand, gewend te winnen.
 
Ben ik dat werkelijk
wat anderen van mij zeggen?
Of ben ik slechts
wat ik weet van mijzelf?
Onrustig, verlangend, ziek
als een vogel in een kooi,
smachtend naar levensadem,
alsof iemand mijn keel wurgt
hongerend naar kleuren, bloemen,
naar vogelstemmen
dorstend naar goede woorden
naar menselijke nabijheid
bevend van toorn over willekeur
en de minste krenking,
opgejaagd door wachten op grote dingen,
machteloos bezorgd om vrienden
eindeloos ver,
te moe en te leeg om te bidden, denken
werken
mat en bereid
van alles afscheid te nemen?
 
Wie ben ik? Deze of die?
Ben ik dan vandaag deze
en morgen een ander?
Ben ik beiden tegelijk?
Voor mensen een huichelaar
en voor mijzelf
een zielige zeurende slappeling?
Of lijkt wat in mij nog rest
een verslagen leger
dat zich laf terugtrekt
uit een gewonnen slag?
 
Wie ben ik? Eenzaam getob spot met mij.
Wie ik ook ben, U kent mij, o God!
Van u ben ik.
 
Lied: Ze huilt maar ze lacht – Maan 

Maan - Ze Huilt Maar Ze Lacht (Official Video)

 
Ze zit hier alleen in de trein
En ze duikt in haar jas
Ze kijkt uit het raam
En ze vraagt zich af
Hoe zou het voelen jezelf te zijn
Want soms doet het pijn
als ze huilt maar ze lacht
ze huilt maar ze lacht
 
Ze loopt door een wereld niet aardig voelt
Onbedoeld zegt ze dingen die iedereen altijd zegt
Want nooit gaat het slecht
Altijd oke en ze praat met ze mee
En ze lacht
Ze huilt maar ze lacht
En nu, ze laat het los
En nu, ze laat het los
Ze voelt zich alleen als ze loopt in de stad
En ze kijkt in het raam ziet een ander d'r staan
En ze weet wie het is
maar ze wil haar niet zijn
En gaat door met de schijn
En ze lacht
Ze huilt maar ze lacht
Want als ze morgen besluit niet te schuilen
Haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen
Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen
Nog steeds van haar houden
Als ze huilt en niet lacht
En nu, ze laat het los
En nu, ze laat het los
 
ik zit hier alleen in de trein
En ik duik in mijn jas
en ik kijk uit het raam
En ik vraag me af
Hoe zou het voelen mezelf te zijn
Want soms doet het pijn
als ik huil maar ik lach
 
Evangelie van Johannes 20: 1-18
1.Na de sabbat, op zondagochtend, ging Maria uit Magdala naar het graf. Het was heel vroeg in de ochtend, het was nog donker. Toen ze bij het graf kwam, zag ze dat de steen voor het graf weggehaald was. 2Maria rende weg, naar Simon Petrus en de leerling van wie Jezus veel hield. Ze zei tegen hen: ‘De Heer is weggehaald uit het graf! En ik weet niet waar hij naartoe gebracht is.’ 3Meteen gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf, 4ze renden erheen. De andere leerling liep sneller dan Petrus, en was het eerst bij het graf. 5Hij keek naar binnen en zag de doeken liggen. Maar hij ging het graf niet in. 6Kort daarna kwam ook Simon Petrus bij het graf. Hij ging wel naar binnen. Hij zag de doeken liggen, 7ook de doek die om het hoofd van Jezus gezeten had. Die lag niet bij de andere doeken, maar apart, netjes opgerold. 8De andere leerling ging nu ook het graf in. Toen hij de doeken daar zo zag liggen, geloofde hij dat Jezus was opgestaan. 9In de heilige boeken stond al dat Jezus moest opstaan uit de dood. Maar dat hadden de leerlingen nog niet begrepen. 10Toen gingen Petrus en de andere leerling terug naar huis.
 
11Maria bleef huilend bij het graf staan. En terwijl ze huilde, keek ze naar binnen in het graf. 12Daar zag ze twee engelen in witte kleren. De engelen zaten op de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. De één zat aan het hoofdeind, de ander aan het voeteneind. 13De engelen vroegen haar: ‘Waarom huil je?’ Maria zei: ‘Mijn Heer is weggehaald uit het graf. En ik weet niet waar hij naartoe gebracht is.’
14Toen ze dat gezegd had, draaide ze zich om. Ze zag iemand staan. Het was Jezus, maar Maria wist niet dat hij het was. Jezus vroeg aan haar: ‘Waarom huil je? Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was, en zei: ‘Meneer, hebt u soms mijn Heer uit het graf weggehaald? Vertel me dan waar u hem naartoe gebracht hebt! Dan kan ik hem meenemen.’
16Jezus zei tegen haar: ‘Maria.’ Maria ging naar hem toe en zei: ‘Rabboeni!’ Dat is Hebreeuws en het betekent: meester. 17Maar Jezus zei tegen haar: ‘Houd me niet vast, want ik moet omhooggaan naar de Vader. En jij moet aan mijn vrienden gaan vertellen dat ik gezegd heb: ‘Ik ga omhoog naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Ik ga naar mijn God, die ook jullie God is.’’
18Toen ging Maria uit Magdala naar de leerlingen. Ze zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat Jezus tegen haar gezegd had..
 
Overdenking
 
 
Lied 416 - vers 1 en 2: Ga met God
 
Gebeden
 
Collecten
 
Lied 913 - vers 1 en 4: Wat de toekomst brenge moge
 
Wegzending en Zegen
 
Orgelspel

INFORMATIE BIJ DE DIENST

Kerknieuws

Klik HIER om het Kerknieuws voor deze zondag te lezen.

Bestemming collectes

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerk (groot onderhoud).

Lees HIER hoe u uw bijdrage kunt overmaken gedurende de periode van luisterdiensten.

Collecteren nu ook digitaal!

Sinds afgelopen week kunt u ook via onze website of via onze kerkapp middels een paar klikken uw collectegeld eenvoudig overmaken naar de kerk of diaconie. Dit kan net als u normaliter gewend bent gewoon wekelijks worden gedaan. Hierdoor hoeft u dus bedragen niet meer op te ‘sparen’ om deze maandelijks over te maken zoals eerder door ons gecommuniceerd. Klik HIER hoe u dit eenvoudig kunt doen.
 

Planning komende diensten

De planning voor de komende diensten die alleen via internet en kerktelefoon te beluisteren zijn is voorlopig als onderstaand:

DATUM TIJD VOORGANGER BIJZONDERHEID
Zondag 26 april 10.00 uur Mw. ds. C. Flier  
Zondag 3 mei 10.00 uur Ds. L.J. Oosterom  
Zondag 10 mei 10.00 uur Mw. ds. C. Flier  
Zondag 17 mei 10.00 uur Mw. ds. M.F. Meeder-van Hof  
Donderdag 21 mei 09.00 uur Ds. L.J. Oosterom Hemelvaartsdag
Zondag 24 mei 10.00 uur Ds. A.H. Blom  
Zondag 31 mei 10.00 uur Ds. L.J. Oosterom Pinksteren
Zondag 7 juni 10.00 uur Mw. ds. C. Flier  

 

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.