Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau houdt elke tweede dinsdag van de maand van 19.00 - 20.00 uur zitting in zaal 5 van het Trefpunt.

De contactgegevens zijn:

Postadres Notenlaan 69, 4254 CC Sleeuwijk
Telefoonnummer 301297
E-mailadres kerkelijkbureau.gerefkerk.sleeuwijk@hetnet.nl
Beheerders Mevr. C.M. Vos-van Driel en W.P.A. Voorwinden

 

 

 

 

 

 

 

De werkzaamheden van het Kerkelijk bureau zijn:

Bijhouden van mutaties in het ledenbestand

  • aanmelden van nieuwe leden
  • uitschrijven van leden
  • kennisgeven van geboorte
  • kennisgeven van trouwen
  • kennisgeven van overlijden
  • kennisgeven van verhuizen binnen de gemeente
  • kennisgeven van verhuizen naar een andere gemeente

Wijzigingen graag tijdig en correct doorgeven.

Bijhouden ledenregister

De medewerkers van het kerkelijk bureau stellen tevens het ledenregister samen. Voor belangstellenden is er een ledenregister verkrijgbaar waarin alle namen en adressen van de leden van de Ontmoetingskerk zijn opgenomen. Dit ledenregister kunt u vinden op het folderrek in de hal van de kerk.

Verwerking LRP (Leden Registratie Protestantse Kerk)

De gegevens van de PKN/LRP worden verwerkt door het kerkelijk bureau.

Opmerking
Om een behoorlijk functioneren van kerkelijke werkers mogelijk te maken, doen we een dringend beroep op uw medewerking en verzoeken we u mutaties zoals hierboven zo spoedig mogelijk door te geven aan het kerkelijk bureau. Daarnaast vragen we u op het volgende te letten:

KENNISGEVEN VAN ZIEKTE
Wilt u bij (langdurige) ziekte hiervan kennis geven zowel aan de predikant, die in uw wijk het pastoraat verzorgt, als aan uw wijkouderling.

TROUWEN IN DE KERK
Voor kerkelijke bevestiging van een huwelijk is het informatieblad Trouwen in de kerk beschikbaar in het folderrek in de hal van de kerk.

KENNISGEVEN VAN GEBOORTE - DOOPBEDIENING
Bij een geboorte kennis geven aan de predikant, die in uw wijk het pastoraat verzorgt, én aan het kerkelijk bureau (graag extra kaartje). Op het folderrek in de hal van de kerk is extra informatie te vinden voor doopouders in de brochure 'Er wordt gedoopt'. Voor het aanvragen van een doopbediening graag tijdig overleg plegen met degene met de predikant die in uw wijk het pastoraat verzorgt.

KENNISGEVEN VAN OVERLIJDEN - UITVAART VANUIT DE KERK
Bij een overlijden zowel de predikant, die in uw wijk het pastoraat verzorgt als als de wijkouderling of pastoraal medewerker inlichten. Daarnaast graag een exemplaar van de rouwkaart (laten) bezorgen bij het kerkelijk bureau. Meer informatie over een kerkelijke begrafenis is te vinden in de brochure Uitvaart vanuit de kerk die eveneens op het folderrek in de hal ligt.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.