Misbruik

'Seksueel misbruik is zonde: kwaad in Gods ogen en onrecht tegen de medemens. De kerk dient onomwonden te kiezen voor slachtoffers.' (synode Samen op Weg-kerken - januari 1999).

Helaas komt seksueel misbruik ook voor in pastorale relaties binnen de Protestantse Kerk. Vrouwen en mannen die dat is overkomen, kunnen voor steun en begeleiding terecht bij de stichting Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR). SMPR helpt seksueel misbruik in pastorale relaties bestrijden en voorkomen.

Protocol
Sinds 2006 is er een 'Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties'. Het protocol start als volgt: "U bent ambtsdrager en hoort van mogelijk misbruik. Wat moet u doen?" Het protocol is opgezet als een belastingformulier. De ambtsdrager die van mogelijk misbruik heeft gehoord, volgt stapsgewijs een route die afhankelijk van de situatie leidt naar verschillende handelingsadviezen.

Onze kerk hanteert dit protocol. Dit protocol ligt ter inzage op het rek in de consistorie en is eveneens hier te downloaden:
Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties

Desgewenst kunt u het protocol ook opvragen bij de scriba.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.