Wie zijn wij?

De Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk en Woudrichem is een levende, actieve en creatieve gemeente waar ruimte is voor een verscheidenheid aan geloofsopvattingen en geloofsbeleving. Diverse generaties ontmoeten elkaar in onze gemeente, geven elkaar de ruimte en zoeken het geloofsgesprek. De gemeente is energiek en zelfredzaam.

De zondagse eredienst staat bij ons centraal. Er is wekelijks één dienst op de zondagmorgen en per jaar organiseren we een aantal avonddiensten met een speciaal karakter. De cantorij verleent medewerking aan diverse erediensten. Ook zijn geschoolde organisten en een cantor aan de gemeente verbonden.

We zijn een pastorale gemeente. Omzien naar elkaar vinden we belangrijk. Een grote groep vrijwilligers is actief in het bezoekwerk.

We hebben een kerkblad, de Projektor, dat maandelijks verschijnt, en een website: www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl. Er is samenwerking met de plaatselijke Hervormde gemeente op het gebied van het jeugdwerk, diaconaat, Vorming en Toerusting en ZWO.

Geschiedenis

De Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk en Woudrichem vindt zijn oorsprong in 1835, toen ze zich afscheidde van de Hervormde Gemeente. Op zondag 19 juni 1842 werd het eerste kerkgebouw, gelegen nabij Kerkeinde 4 te Sleeuwijk, in gebruik genomen.
Nadat Sleeuwijk in 1961 ontsloten werd door de komst van de nieuwe brug nam met de bevolking ook het aantal gemeenteleden snel toe. In 1968 is de Ontmoetingskerk aan de Notenlaan te Sleeuwijk in gebruik genomen. Dit is een ruim, modern kerkgebouw met een zalencomplex. In 2009 is de “Skybox” aangebouwd, een ontmoetingsplaats voor jongeren uit de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente. Naast de Ontmoetingskerk staat de pastorie.
 
Samenstelling en structuur
 
Onze gemeente telt 1266 leden in 626 pastorale eenheden (ca. 50% staat ingeschreven als belijdend lid). De leeftijdsopbouw van onze gemeente is bijzonder. De middengroe-pen en jong volwassenen zijn goed vertegenwoordigd, niet alleen in de kaartenbak, maar ook zichtbaar in diverse aspecten van het kerkenwerk. De opbouw is als volgt:
 
  • ca. 22% in de leeftijd beneden 19 jaar
  • ca. 55% in de leeftijd van 19 t/m 64 jaar
  • ca. 23% in de leeftijd boven 64 jaar

Onder leiding van de kerkenraad zijn er naast de kleine kerkenraad, het moderamen en het dagelijks bestuur diverse taakgroepen actief: eredienst, pastoraat, diaconaat, ZWO, vorming en toerusting, jeugd en jongeren, missionair werk en beheer en administratie.

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.